Hírek

Tájékoztató a matematika szintfelmérő tesztről MIK-es hallgatóknak

A regisztrációs héten, a beiratkozást követően a Műszaki Informatika Kar valamennyi első éves, nappali tagozatos hallgatója kötelező jelleggel szintfelmérő tesztet fog írni matematikából. A teszt feladatai a középiskolai matematika anyag azon témaköreire épülnek (halmazelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, trigonometria, elemi függvények, függvénytani alapfogalmak, azonos átalakítások, egyenletek, egyenlőtlenségek, koordinátageometria elemei), amelyek ismerete és biztos alkalmazási készsége leginkább szükséges az első féléves matematika tárgyak, elsősorban a Matematikai analízis I. elsajátításához.

A teszt 16 feladatból áll, és számítógépen fogják megírni. A megoldásra, azaz a helyes válaszok megjelölésére 50 perc áll rendelkezésre. A teszt megoldásához semmilyen segédeszköz, így függvénytábla és számológép sem használható. A legfontosabb összefüggésekről, azonosságokról, vagy például a nevezetes szögek szögfüggvényeiről feltételezzük, hogy azokat fejből fel tudják idézni.

A teszt sikeres teljesítéséhez a 16 feladatból legalább nyolcra helyes választ kell adniuk. (Rossz válaszok nem jelentenek pontlevonást.) A matematika szintfelmérő teszt sikeres teljesítése a Matematikai alapozó tantárgy követelményrendszeréhez tartozik, amely tárgy pedig párhuzamos előfeltétele a Matematikai analízis I. tárgynak. Ha nem sikerül a regisztrációs héten első alkalommal sikeresen megírni a tesztet, akkor a Matematikai alapozó tárgy keretében néhány hetes felzárkóztatás után erre újra lesz lehetőségük.

Aki nem teljesítette sikeresen a regisztrációs héten a matematika szintfelmérőt, annak fel kell vennie a Neptun tanulmányi rendszerben a VEMKMAB524F kódú Matematikai felzárkóztató tárgy 02-es kurzusát. Ennek a tárgynak a keretében a teljes félév folyamán konzultációs és gyakorlási lehetőséget, segítséget kapnak a matematika tárgyak követelményrendszerének teljesítéséhez.

Tájékoztató a matematika szintfelmérő tesztről MK-s hallgatóknak

A regisztrációs héten, a beiratkozást követően a Mérnökii Kar valamennyi első éves, nappali tagozatos hallgatója kötelező jelleggel szintfelmérő tesztet fog írni matematikából. A teszt feladatai a középiskolai matematika anyag azon témaköreire épülnek (halmazelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, trigonometria, elemi függvények, függvénytani alapfogalmak, azonos átalakítások, egyenletek, egyenlőtlenségek, koordinátageometria elemei), amelyek ismerete és biztos alkalmazási készsége leginkább szükséges az első féléves matematika tárgyak, elsősorban a Matematikai analízis I. elsajátításához.

A teszt 16 feladatból áll, és számítógépen fogják megírni. A megoldásra, azaz a helyes válaszok megjelölésére 50 perc áll rendelkezésre. A teszt megoldásához semmilyen segédeszköz, így függvénytábla és számológép sem használható. A legfontosabb összefüggésekről, azonosságokról, vagy például a nevezetes szögek szögfüggvényeiről feltételezzük, hogy azokat fejből fel tudják idézni.

A teszt sikeres teljesítéséhez a 16 feladatból legalább nyolcra helyes választ kell adniuk. (Rossz válaszok nem jelentenek pontlevonást.)  A matematika szintfelmérő teszt sikeres teljesítése azt jelzi, hogy a hallgató megfelelő alapokkal rendelkezik a matematikai analízis tárgy sikeres teljesítéséhez. Azon hallgatóknak, akiknek a tesztet nem sikerült teljesíteniük, erősen javasolt, hogy vegyék fel a Neptun tanulmányi rendszerben a VEMKMAB524F kódú Matematikai felzárkóztató tárgy 01-es kurzusát. Ennek a tárgynak a keretében a teljes félév folyamán konzultációs és gyakorlási lehetőséget, segítséget kapnak a matematikai analízis tárgy követelményrendszerének teljesítéséhez. A sikertelen tesztet nem lehet és nem is kell újra teljesíteni.

Szakmai elismerés Győri Istvánnak

Győri István egyetemi tanárt az International Society of Difference Equations nemzetközi szakmai társaság a 2017-2019 közötti időszakra újra megválasztotta a társaságot vezető 9 fős Board of Directors tagjává.

Bővebben: Szakmai elismerés Győri Istvánnak